Bluetooth

- Aug 29, 2018-

Niin kutsuttu Bluetooth-tekniikka on itse asiassa lyhyen kantaman radiotekniikka, joka voi tehokkaasti yksinkertaistaa viestintää matkaviestimen päätelaitteiden kuten kädessä pidettävien tietokoneiden, kannettavien tietokoneiden ja matkapuhelimien välillä Bluetooth-tekniikalla. Näiden laitteiden ja internet-Internetin välinen tiedonsiirto yksinkertaistuu, mikä helpottaa tiedonsiirtoa näiden nykyaikaisten viestintälaitteiden ja Internetin välille nopeammin ja tehokkaammin ja laajentaa tietä langattomaan viestintään. Bluetooth käyttää hajautettua verkkorakennetta ja nopeata taajuushyppelyä ja lyhyen pakettitekniikan tukemaan pisteestä pisteeseen ja pisteestä toiseen moniulotteiseen kommunikaatioon, joka toimii maailmanlaajuisissa 2,4 GHz: n ISM (eli teollisissa, tieteellisissä, lääketieteellisissä) taajuuskaistoissa. Sen datanopeus on 1 Mbps. Täysduplex-lähetys saavutetaan aikajakoisen duplex-lähetysjärjestelmän avulla.